جمعه ۶ اسفند (February 24)
  شروع قیمت از: 120,000 تومان
  شنبه ۷ اسفند (February 25)
  شروع قیمت از: 125,000 تومان
  یکشنبه ۸ اسفند (February 26)
  شروع قیمت از: 135,000 تومان
  دوشنبه ۹ اسفند (February 27)
  شروع قیمت از: 130,000 تومان
  سه شنبه ۱۰ اسفند (February 28)
  شروع قیمت از: 145,000 تومان
  چهارشنبه ۱۱ اسفند (March 1)
  شروع قیمت از: 120,000 تومان
  پنج شنبه ۱۲ اسفند (March 2)
  شروع قیمت از: 130,000 تومان
  جمعه ۱۳ اسفند (March 3)
  شروع قیمت از: 115,000 تومان
  شنبه ۱۴ اسفند (March 4)
  شروع قیمت از: 155,000 تومان
  یکشنبه ۱۵ اسفند (March 5)
  شروع قیمت از: 175,000 تومان
  دوشنبه ۱۶ اسفند (March 6)
  شروع قیمت از: 110,000 تومان
  سه شنبه ۱۷ اسفند (March 7)
  شروع قیمت از: 175,000 تومان
  چهارشنبه ۱۸ اسفند (March 8)
  شروع قیمت از: 110,000 تومان
  پنج شنبه ۱۹ اسفند (March 9)
  شروع قیمت از: 135,000 تومان
  جمعه ۲۰ اسفند (March 10)
  شروع قیمت از: 110,000 تومان
  شنبه ۲۱ اسفند     March 11
  پروازی موجود نمی باشد
  یکشنبه ۲۲ اسفند     March 12
  پروازی موجود نمی باشد
  دوشنبه ۲۳ اسفند (March 13)
  شروع قیمت از: 110,000 تومان
  سه شنبه ۲۴ اسفند     March 14
  پروازی موجود نمی باشد
  چهارشنبه ۲۵ اسفند (March 15)
  شروع قیمت از: 135,000 تومان
  پنج شنبه ۲۶ اسفند (March 16)
  شروع قیمت از: 195,000 تومان
  جمعه ۲۷ اسفند (March 17)
  شروع قیمت از: 155,000 تومان
  شنبه ۲۸ اسفند     March 18
  پروازی موجود نمی باشد
  یکشنبه ۲۹ اسفند     March 19
  پروازی موجود نمی باشد
  دوشنبه ۳۰ اسفند     March 20
  پروازی موجود نمی باشد
  سه شنبه ۱ فروردین     March 21
  پروازی موجود نمی باشد
  چهارشنبه ۲ فروردین     March 22
  پروازی موجود نمی باشد