تهران به اهواز
  شروع قیمت از: 115,000 تومان
  مشهد به اهواز
  شروع قیمت از: 215,000 تومان
  کیش به اهواز
  شروع قیمت از: 182,900 تومان
  اصفهان به اهواز
  شروع قیمت از: 130,000 تومان
  نوشهر به اهواز
  شروع قیمت از: 190,000 تومان