تهران به یزد
  شروع قیمت از: 155,000 تومان
  مشهد به یزد
  شروع قیمت از: 190,000 تومان
  کیش به یزد
  شروع قیمت از: 355,000 تومان