تهران به اصفهان
  شروع قیمت از: 125,000 تومان
  مشهد به اصفهان
  شروع قیمت از: 153,000 تومان
  اهواز به اصفهان
  شروع قیمت از: 155,000 تومان