تهران به اصفهان
  شروع قیمت از: 130,000 تومان
  کیش به اصفهان
  شروع قیمت از: 165,000 تومان
  مشهد به اصفهان
  شروع قیمت از: 110,000 تومان
  اهواز به اصفهان
  شروع قیمت از: 145,000 تومان