تهران به رشت
  شروع قیمت از: 65,000 تومان
  مشهد به رشت
  شروع قیمت از: 155,000 تومان
  کیش به رشت
  شروع قیمت از: 305,000 تومان
  اصفهان به رشت
  شروع قیمت از: 185,000 تومان
  عسلویه به رشت
  شروع قیمت از: 395,000 تومان