تهران به رشت
  شروع قیمت از: 105,000 تومان
  کیش به رشت
  شروع قیمت از: 205,000 تومان
  مشهد به رشت
  شروع قیمت از: 125,000 تومان
  اصفهان به رشت
  شروع قیمت از: 180,000 تومان