تهران به رشت
  شروع قیمت از: 125,000 تومان
  کیش به رشت
  شروع قیمت از: 185,000 تومان
  مشهد به رشت
  شروع قیمت از: 135,000 تومان
  اهواز به رشت
  شروع قیمت از: 235,000 تومان