تهران به شیراز
  شروع قیمت از: 90,000 تومان
  کیش به شیراز
  شروع قیمت از: 115,000 تومان
  مشهد به شیراز
  شروع قیمت از: 140,000 تومان
  عسلویه به شیراز
  شروع قیمت از: 170,000 تومان