تهران به شیراز
  شروع قیمت از: 60,000 تومان
  کیش به شیراز
  شروع قیمت از: 125,000 تومان
  مشهد به شیراز
  شروع قیمت از: 145,000 تومان