تهران به شیراز
  شروع قیمت از: 120,000 تومان
  کیش به شیراز
  شروع قیمت از: 90,000 تومان
  مشهد به شیراز
  شروع قیمت از: 95,000 تومان