تهران به شیراز
  شروع قیمت از: 105,000 تومان
  کیش به شیراز
  شروع قیمت از: 85,000 تومان
  مشهد به شیراز
  شروع قیمت از: 165,000 تومان
  عسلویه به شیراز
  شروع قیمت از: 205,000 تومان