تهران به تبریز
  شروع قیمت از: 110,000 تومان
  کیش به تبریز
  شروع قیمت از: 175,000 تومان
  مشهد به تبریز
  شروع قیمت از: 145,000 تومان