بلیط هواپیما خوی به تهرانپنجشنبه 5 مهر - September 27
شروع قیمت از : 251,800 تومان مشاهده لیست پرواز ها
شنبه 7 مهر - September 29
شروع قیمت از : 347,200 تومان مشاهده لیست پرواز ها
دوشنبه 9 مهر - October 1
شروع قیمت از : 304,800 تومان مشاهده لیست پرواز ها
پنجشنبه 12 مهر - October 4
شروع قیمت از : 304,800 تومان مشاهده لیست پرواز ها
شنبه 14 مهر - October 6
شروع قیمت از : 347,200 تومان مشاهده لیست پرواز ها